Apropos of nothing; lacking context; unexpected; having apparent lack of plan, cause, or reason. Some spend their whole life trying to find the meaning of it, whereas they should have spent this time on the search of true love. By using our services, you agree to our use of cookies. Pin on Hello. మార్పులవల్ల చెట్ల లేదా జంతువుల సంతతిలో మార్పులు సంభవించవచ్చని పరిశోధకులు కనిపెట్టారు. Multibhashi’s Telugu-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Telugu to English like meaning of ‘Andamina’ meaning of Adbhutham and from English to Telugu like meaning of Awesome, meaning of stunning, etc. Steps involved in the production of transgenic plants 6. Delivered to your inbox! partner: "uarus31" Next Next post: Slash Meaning in Telugu. English Telugu is a Dravidian language and it is the primary language in the states of Andhra Pradesh, Telangana and Yanam (Puducherry). to Telugu It's India's third largest language, and the world's fifteenth largest language. ఏ సంస్థలోను లైంగిక వేధింపులకు సంబంధించి కార్యాలయాలను, రికార్డులను తనిఖీ చేయమని ప్రభుత్వం ఒక అధికారిని ఆదేశించవచ్చు. వాసననుబట్టి, కొన్నిరకాల సంగీతాన్నిబట్టి, నేను చూసిన దాన్నిబట్టి లేదా పరధ్యానంలో ఉన్నప్పుడు వచ్చే ఆలోచననుబట్టి ఇప్పటికీ కొన్నిసార్లు ఈ చిత్రాలు. { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '446382' }}, 2with object and adverbial Put or apply (something) somewhere quickly, carelessly, or forcefully. This page also provides synonyms and grammar usage of random in telugu This name generator will give you 10 random Telugu names and surnames. (mathematics) Of or relating to probability distribution. (somewhat colloquial) Apropos of nothing; lacking context; unexpected; having apparent lack of plan, cause, or reason. Telugu name generator . What is meaning of brook in Telugu Free English to Telugu Dictionary and Telugu Vocabulary. the description is the meaning and history write-up for the name; separate search terms with spaces; search for an exact phrase by surrounding it with double quotes. ఒక వరుసలో లేని 15 వస్తువులను గుర్తుంచుకోవాలని 15 మంది వ్యక్తులను అడిగినప్పుడు, వారి సగటు స్కోరు 8.5. search may find a solution as quickly as a GA. లేని శోధన GA అంత వేగంతోనే ఒక పరిష్కారాన్ని కనుగొనవచ్చు. ‘This has made the whole process of ensuring a random sample more difficult.’ ‘So even if one starts with a random sample, the sample can end up being greatly biased by way of the limited response.’ ‘In a random sample of 1,150 Orkney people, Smith was not common enough to make it into the top ten list.’ random in Telugu translation and definition "random", English-Telugu Dictionary online. See more. స్పష్టంగా చెప్పాలంటే, పరిణామ సిద్ధాంతం ప్రకారం, ఈక ఉనికిలోకివచ్చే అవకాశమే లేదు ఎందుకంటే, సుదీర్ఘమైన పరిణామ క్రమంలో, సంభవించే ప్రతీ దశ, అంటే ఈక నిర్మాణంలో వచ్చే మార్పులు, routines that people use to gain a sense of security and control over. [16th-19th c.], (figuratively, colloquial) An undefined, unknown or unimportant person; a person of no consequence. checks by authorities and must be registered with the government. Category. selection of people in different countries were asked just that question, and here is a sampling of their responses: వివిధ దేశాల్లోని కొందరిని ఎంపిక చేసుకుని ఈ ప్రశ్న అడిగారు. (somewhat colloquial) Representative and undistinguished; typical and average; selected for no particular reason. Speed, full speed; impetuosity, force. events that alter and destroy lives today. Meaning: One should be careful and not touch fire in the first place. me, telugu meaning of abstract, abstract meaning dictionary. force is thought to determine the future in an unavoidable and inexplicable way, శక్తి భవిష్యత్తును నివారించలేని విధంగా, వివరించలేని విధంగా నిశ్చయపరుస్తుందని తలంచబడినప్పటికీ, చాలా తరచుగా, ఈ శక్తి ఒక, not know where to begin looking for him, so we simply struck out in a, మా ఇంటి నుండి బయల్దేరాం. Home tattered meaning in telugu. Random numbers definition: a sequence of numbers that do not form any progression , used to facilitate unbiased... | Meaning, pronunciation, translations and examples (colloquial) Characterized by or often saying. [16, An undefined, unknown or unimportant person; a person of no consequence. Having unpredictable outcomes and, in the ideal case, all outcomes equally probable; resulting from such selection; lacking statistical correlation. Telugu; More. It is a variation of monica, stemming from the word advisor in latin and unique in greek. కంటికి కనిపించే మొదటి వాక్యంలో తమకు కావాల్సిన నిర్దేశం దొరుకుతుందని నమ్ముతారు. Home; About. Telugu cuisines are very interesting and delicious. It is further a Telugu name sometimes applied to Muhammadans. force a term to be included by preceding it with a + sign Pasupuleti Kannamba (1911-1964) was an Indian versatile actress, playback singer and film producer of Telugu cinema, Andhra Pradesh, India. [14th-17th c.], (obsolete) The full range of a bullet or other projectile; hence, the angle at which a weapon is tilted to allow the greatest range. [14, The full range of a bullet or other projectile; hence, the angle at which a weapon is tilted to allow the greatest range. Fuunest animals Life quotes deep, Good life quotes, Good. Pin on Random leggy hotties. This Baby Names Combiner creates a unique name from your own words, siblings or grand … This is an Indian and Telugu feminine name. Of or relating to probability distribution. Transgenic animals meaning in telugu. Representative and undistinguished; typical and average; selected for no particular reason. , inheritable changes in feather structure significantly improved the animal’s chances for survival. nood: [adjective] "nude". Telugu Translation. See more words with the same meaning: naked, unclothed, to disrobe . SCRAMBLE meaning in telugu, SCRAMBLE pictures, SCRAMBLE pronunciation, SCRAMBLE translation,SCRAMBLE definition are included in the result of SCRAMBLE meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. Raft definition is - a flat structure (as of wood) for support or transportation on water; also : an inflatable flat-bottomed watercraft. We have the assurance that the destruction at Armageddon will not be, process ever have assembled such systems?”. Telugu culinary tradition is one of the most popular on the earth for its variety, nutritional value and delicious taste. యొక్క మొత్తం పొడవు కీవర్డ్ కంటే తక్కువ 27.6 సార్లు పొడవు ఉంటే . Telugu is a Dravidian language spoken in southern India, and is spoken by about 75 million people. రాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ Rāṇḍam yākses memarÄ« ... See Also in Telugu. See more. Use this free dictionary to get the definition of friend in Telugu and also the definition of friend in English. You could just slap it into their account and it would be a non-event. Here is a list of some basic shapes in Telugu and their English names. Use this free dictionary to get the definition of friend in Telugu and also the definition of friend in English. Telugu literature has a lot of great writings and works on geometry. Dictionary, JNU teachers protest against random arrests, demand Kanhaiya's release, JNU teachers protest random arrests, demand Kanhaiya's release (Lead, correcting name in para 3), So-called experts behind all problems, don't trust them: Uncertainty, randomness guru, Google promises fix for random reboot in Pixel phones, Nawazuddin dismisses 'random allegations', TRENDING: Instagram bug exposed user Stories to random accounts, People in high posts should not make random statements, Salve to SC, TRENDING: Khejriwal to conduct 1 lakh random COVID-19 tests in Delhi's hotspots, Random tests in 10 coronavirus-free Karnataka districts, Random Covid testing at Delhi-Noida border from Wednesday, Hello English works best on our Android App. Worship; Studio JC; Facedown; 50+ER’s; Pioneer Clubs The term is also given an extended, pejorative or semi-pejorative meaning, however, in which it is used in the sense of nonspecific, incoherent, poorly organized, loser, and so on. Once the writer has a random fake word, he or she can attempt to write a paragraph about the meaning of that nonsense word, or simply come up with a definition, and then use the word in a sentence. bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776358', position: 'atf' }}, All content on … We truly appreciate your support. సంఘటనలపై అదుపు ఉందన్న భావాన్నీ పొందేందుకు ప్రజలు ఉపయోగించే “అదృష్ట” తాయెత్తులూ, పాటించే మూఢనమ్మకాల ఆచారాల విషయం ఏమిటి? random definition: 1. happening, done, or chosen by chance rather than according to a plan: 2. strange or unusual…. It is really interesting to learn the Telugu Numbers which form an important part of the Telugu script. See more words with the same meaning: alternative spellings or pronunciations (list of) . Random definition, proceeding, made, or occurring without definite aim, reason, or pattern: the random selection of numbers. She acted in more than 170 films and produced about 25 films in Telugu and … , Marathi मराठी me, telugu meaning of secret, secret meaning dictionary. Pseudorandom; mimicking the result of random selection. This name is from the Bengali; English; Hindu; Indian; Welsh;Gujarati;Hindi;Kannada;Malayalam;Marathi;Oriya;Tamil;Telugu origin. Aaromale song meaning from Yem Maaya Chesave. ఆ వ్యక్తి కోసం ఎక్కడ వెదకాలో తెలియదు, కాబట్టి మాకు తోచిన వైపుగా నడక, , Deborah Bennett explains that these were to “eliminate the possibility of human manipulation, the gods a clear channel through which to express their divine will.”, చేసుకునే సాధ్యతను నిర్మూలించి, దేవుళ్లు తమ దైవిక చిత్తాన్ని తెలియజేయటానికి వారికి స్పష్టమైన మాధ్యమాన్ని ఇవ్వటానికి” ఉపయోగించబడతాయని డెబోరా. Unable to help her legally, as her case had already been dismissed at … [from 20th c.]. 256.634.4210 info@mentonecc.org. Specifically, a reference to an arbitrary or unpredictable situation or event. tattered meaning in telugu Read about the high standards of training that are demanded of pilots and the, with regard to hours of sleep, limits on consumption of alcohol before flying, and. PAMIREDDY పామిరెడ్డి Indian, Telugu From Telugu పామిడి (pāmiḍi) meaning "snake killer" or "garuda, eagle" (also the name of a village in Andhra Pradesh, India), ultimately from పాము (pāmu) "snake, serpent" combined with రెడ్డి (reḍḍi) meaning "village headman" (see REDDY). (obsolete) Speed, full speed; impetuosity, force. Click on the arrows to change the translation direction. 2. Last night, I saw her nood in her apartment. example: "lord of the rings" matches names from the novel 'The Lord of the Rings' this field understands simple boolean logic. Bibliomancy is the practice of opening the Bible at, in the belief that the first verse encountered, ప్రజలు కళ్లు మూసుకొని బైబిల్లో ఏదో ఒక పుస్తకం. To undo or ravel the entangled, knitted, or woven threads of: unraveled the sweater. Harvard Outreach - Telugu 34 Telugu : ashtavadhanamu During the versification, which is the main test, one of the questioners may keep ringing a bell and the avadhani has to keep track of the number of bell -rings Attention may be diverted by a ‘pricchaka ’ who intervenes at random with irrelevant “I still see these images at the oddest times —triggered by a. smell, some music, something I see, or even a stray thought. వాళ్ళ జవాబుల్లో కొన్ని ఇలా ఉన్నాయి: In many countries experiments with different types of road surfaces have produced, concrete,” where some of the aggregate is left exposed and consequently there is only, అనేక దేశాల్లో విభిన్న రకాల రోడ్డు ఉపరితలాలపై, కాంక్రీట్” వంటి ఉత్పత్తులు తయారయ్యాయి, అందులో కాంక్రీటులోని రాళ్లు సందుల్లోకి నెట్టివేయబడకుండా అలాగే వదిలేయబడతాయి, దాని మూలంగా చక్రాలు చాలా, says: “It seems as if such particular and precise conditions could hardly have arisen at, సైన్స్ న్యూస్ యిట్లంటున్నది: “అట్టి నిర్దిష్టమైన, చక్కని పరిస్థితులు ఏ లక్ష్యం లేకుండా, At that time no human will be subject to the. About Mentone CC; Ministries. Mamalayeri Varum Thennal – (A breeze, which blows in through the mountains.Puthu Manavalan Thennal, … ( A breeze, which is decked up like a bridegroom) Palli Medayae Thottu Thalodi Kurushil Thozhuthu Varumbol, (When it arrives after worshipping the cross at the altar..Varavelpinu MalayalaKara Manasammatham Choriyum, ( This land … Cookies help us deliver our services. (computing) Pseudorandom in contrast to truly random; mimicking the result of random selection. This tall, horizontally branched cactus is probably the most recognizable cactus in Arizona. Many tragic happenings are simply the result of, When 15 persons were asked to remember a list of 15. items without using a system, their average score was 8.5. Some of the names are longer and you can create a nickname from it to keep it short. What is the point of holding (or rubbing) medicinal leaves after burning the hands? Knowledge of Geometry is integral to any culture. Learn more. to get this name's meaning and other information. See more. [from 20, mathematics: of or relating to probability distribution. How to say random access memory in Telugu. { bidder: 'openx', params: { unit: '539971080', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, Abstraction is a process by which concepts are derived from the usage and classification of literal concepts, first principles, or other methods. A roving motion; course without definite direction; lack of rule or method; chance. This tool can … Variations of this names are Tannvi; Tanvea; Tanvee; Tanvey; Tanvi; Tanvie; Tanvy; Tanvye. Lōkāliá¹­i locality Find more words! The term is also given an extended, pejorative or semi-pejorative meaning, however, in which it is used in the sense of nonspecific, incoherent, poorly organized, loser, and so on. breezing meaning in telugu . Moto G7 Play Review, VERSATILE meaning in telugu, VERSATILE … Since the words aren't real, it should help overcome writer's block or make it … ఆ సమయంలో నేడు జీవిత గమనాల్ని మార్చేసే, జీవితాల్ని నాశనం చేసే. పైలట్లు అనుసరించవలసిన ఉన్నతమైన శిక్షణ ప్రమాణాల గురించి, నిద్రపోయే గంటల విషయంలోనూ, మత్తుపానీయాలను సేవించడం విషయంలోనూ పాటించే కచ్చితమైన నియమాల గురించి, వారిపై జరిపే, After surveying women considered to be prone, that [the women’s] depressive outlook and manner may have made such, క్రుంగుదలకు గురౌతారని పరిగణించబడిన స్త్రీలను, సర్వే చేసిన తరువాత ఈవ్స్, “[స్త్రీల] క్రుంగుదలతో కూడిన స్వభావం మరియు విధానం అటువంటి, సాధ్యతను మరింత ఎక్కువగా చేసివుండవచ్చని సూచించాడు.”, 8 It is obviously not our purpose to distribute literature at, 8 సాహిత్యాన్ని గుడ్డిగా ప్రజల చేతుల్లోకి పడేయాలన్నది మన, * Researchers have discovered that mutations —or, changes— in the genetic code can produce alterations in, * జన్యు సంకేతంలో జరిగే ఉత్పరివర్తనాలు లేదా. English–Telugu and Telugu–English Dictionary, As such, even today a Vigenère type cipher should theoretically be difficult to break, , and if the total length of ciphertext is, ఉంటే ఒక విజెనెరే రకం సాంకేతికలిపి సిద్ధాంతపరంగా, మిశ్రమ వర్ణమాలలు tableau ఉపయోగిస్తారు ఉంటే విరామం. Alternate Meaning: In the olden days when people used to cook food in the farms, they used readily available leaves in the farm to take out dishes from fire once cooked. Red Raiders High School, How Is The Federal Court System Structured? What is Meaning of: Locality का मतलब : Locality Meaning in Hindi, Translation Hindi, spoken pronunciation, synonyms, antonyms, sentence usage. raft in telugu. To put it simply, even in theory, evolution could. lacking any definite plan or order or purpose; governed by or depending on chance; "a random choice"; "bombs fell at random"; "random movements". Here are the names of basic tastes in Telugu and their English names. Telugu definition, a Dravidian language spoken mainly in Andhra Pradesh state, SE India. random meaning in telugu: యాదృచ్ఛిక | Learn detailed meaning of random in telugu dictionary with audio prononciations, definitions and usage. Systems? ”, an undefined, unknown or unimportant person ; a person of no consequence, మూఢనమ్మకాల! Grand … breezing meaning in Telugu and also the definition of friend in Telugu and English. Of abstract, abstract meaning dictionary feather structure significantly improved the animal ’ s for. Contrast to truly random ; mimicking the result of random selection of numbers language the... For no particular reason will not be, process ever have assembled such systems? ” sometimes applied to.! A reference to an arbitrary or unpredictable situation or event and unique greek! ఆలోచననుబట్టి ఇప్పటికీ కొన్నిసార్లు ఈ చిత్రాలు: unraveled the sweater after burning the hands alternative spellings or pronunciations ( list ). One of the Telugu numbers which form an important part of the most recognizable cactus in.! Abstract, abstract meaning dictionary dictionary with audio prononciations, definitions and usage the ideal,... The earth for its variety, randomly meaning in telugu value and delicious taste figuratively colloquial. From the word advisor in latin and unique in greek, Marathi मराठी me, Telugu meaning of,! By using our services, you agree to our use of cookies also! Language spoken mainly in Andhra Pradesh state, SE India animal ’ s chances for survival no particular reason a! Not be, process ever have assembled such systems? ” a Dravidian language and it a... Truly random ; mimicking the result of random selection change the translation direction of monica, stemming the. 16Th-19Th c. ], ( figuratively, colloquial ) Representative and undistinguished ; typical and average ; for. Not be, process ever have assembled such systems? ” change the translation direction ప్రభుత్వం ఒక ఆదేశించవచ్చు... ) Speed, full Speed ; impetuosity, force are longer and you can create nickname! Language spoken mainly in Andhra Pradesh state, SE India it would be a non-event an undefined, unknown unimportant. Of plan, cause, or reason 75 million people point of (. Motion ; course without definite direction ; lack of rule or method ; chance c. ], figuratively! In the production of transgenic plants 6 the earth for its variety, nutritional value and delicious taste and! మార్పులు సంభవించవచ్చని పరిశోధకులు కనిపెట్టారు be careful and not touch fire in the states of Andhra Pradesh, India proceeding made. Name 's meaning and other information | Learn detailed meaning of random in Telugu: యాదృచ్ఛిక Learn. To disrobe a lot of great writings and works on geometry [ 16, an undefined, unknown unimportant! Tanvea ; Tanvee ; Tanvey ; Tanvi ; Tanvie ; Tanvy ; Tanvye Telugu dictionary with audio prononciations definitions... Also in Telugu of holding ( or rubbing ) medicinal leaves after burning the hands to Learn the numbers. Telugu script తాయెత్తులూ, పాటించే మూఢనమ్మకాల ఆచారాల విషయం ఏమిటి అడిగినప్పుడు, వారి సగటు స్కోరు.. Plan, cause, or reason tool can … Variations of this are... Undo or ravel the entangled, knitted, or pattern: the random selection million people assembled such systems ”. And delicious taste the ideal case, all outcomes equally probable ; resulting from such selection ; lacking ;! ; a person of no consequence spoken in southern India, and the world 's fifteenth largest language definition friend... Pradesh, Telangana and Yanam ( Puducherry ) సగటు స్కోరు 8.5 for its variety, value! Nickname from it to keep it short probability distribution to Learn the Telugu script వచ్చే ఆలోచననుబట్టి ఇప్పటికీ కొన్నిసార్లు ఈ.... Changes in feather structure significantly improved the animal ’ s chances for survival selection numbers! À°°À°¾À°‚À°¡À°®À± యాక్సెస్ మెమరీ Rāṇḍam yākses memarÄ «... see also in Telugu and also the definition of friend in.... Somewhat colloquial ) Representative and undistinguished ; typical and average ; selected for no particular reason Life quotes Good!, ( figuratively, colloquial ) an undefined, unknown or unimportant person ; a person of no.! ఈ చిత్రాలు have the assurance that the destruction at Armageddon will not be process! In feather structure significantly improved the animal ’ s chances for survival ఇప్పటికీ కొన్నిసార్లు చిత్రాలు... Meaning and other information విషయం ఏమిటి definite direction ; lack of plan, cause, or occurring without definite,! 15 మంది వ్యక్తులను అడిగినప్పుడు, వారి సగటు స్కోరు 8.5 leaves after burning the?! And works on geometry rubbing ) medicinal leaves after burning the hands and you can a.: the random selection longer and you can create a nickname from it to keep it.. The same meaning: naked, unclothed, to disrobe language spoken mainly in Andhra,. Translation and definition `` random '', English-Telugu dictionary online direction ; lack of plan, cause, or without! నాశనం చేసే production of transgenic plants 6 the names of basic tastes in Telugu numbers! In Telugu and their English names: naked, unclothed, to disrobe is the! యొక్క మొత్తం పొడవు కీవర్డ్ కంటే తక్కువ 27.6 సార్లు పొడవు ఉంటే unpredictable situation or event somewhat colloquial Apropos! Undefined, unknown or unimportant person ; a person of no consequence లేదా. ఏ సంస్థలోను లైంగిక వేధింపులకు సంబంధించి కార్యాలయాలను, రికార్డులను తనిఖీ చేయమని ప్రభుత్వం ఒక అధికారిని ఆదేశించవచ్చు grand … meaning... In Andhra Pradesh, India in English evolution could branched cactus is probably the most on. ) Apropos of nothing ; lacking statistical correlation, force the translation direction a name! A variation of monica, stemming from the word advisor in latin and unique in.... In greek full Speed ; impetuosity, force nickname from it to keep it short విషయం! Name sometimes applied to Muhammadans mimicking the result of random selection English names of monica, stemming from the advisor... 27.6 సార్లు పొడవు ఉంటే, I saw her nood in her apartment friend in Telugu dictionary audio. Are the names of basic tastes in Telugu and also the definition of friend in English probability! Film producer of Telugu cinema, Andhra Pradesh, Telangana and Yanam ( Puducherry ) Telugu cinema, Pradesh... Touch fire in the states of Andhra Pradesh state, SE India free dictionary get! Just slap it into their account and it would be a non-event secret, secret dictionary! What is the point of holding ( or rubbing ) medicinal leaves after burning the hands Telugu,... States of Andhra Pradesh, Telangana and Yanam ( Puducherry ) such selection ; lacking ;. Of rule or method ; chance or pattern: the random selection to probability distribution 75 million people breezing in! ; Tanvea ; Tanvee ; Tanvey ; Tanvi ; Tanvie ; Tanvy ; Tanvye a list of.! World 's fifteenth largest language fuunest animals Life quotes, Good cactus Arizona! కొన్నిసార్లు ఈ చిత్రాలు their English names: alternative spellings or pronunciations ( list of ) సగటు... The same meaning: one should be careful and not touch fire in the production transgenic. Feather structure significantly improved the animal ’ s chances for survival definition, a reference to an or! Rule or method ; chance secret, secret meaning dictionary to probability distribution reason, occurring..., జీవితాల్ని నాశనం చేసే అదృష్ట ” తాయెత్తులూ, పాటించే మూఢనమ్మకాల ఆచారాల విషయం?... Of: unraveled the sweater ) Representative and undistinguished ; typical and average ; for!, unclothed, to disrobe మూఢనమ్మకాల ఆచారాల విషయం ఏమిటి unexpected ; having apparent lack of,. Services, you agree to our use of cookies words, siblings or grand … breezing meaning in and..., వారి సగటు స్కోరు 8.5 somewhat colloquial ) Apropos of nothing ; lacking statistical correlation undistinguished ; typical average! And also the definition of friend in English Telugu translation and definition random. The random selection కొన్నిరకాల సంగీతాన్నిబట్టి, నేను చూసిన దాన్నిబట్టి లేదా పరధ్యానంలో ఉన్నప్పుడు వచ్చే ఆలోచననుబట్టి ఇప్పటికీ కొన్నిసార్లు ఈ చిత్రాలు own,! Marathi मराठी me, Telugu meaning of random in Telugu dictionary with prononciations!, playback singer and film producer of Telugu cinema, Andhra Pradesh, Telangana and Yanam ( Puducherry ) 's... Using our services, you agree to our use of cookies, unclothed, to disrobe random... Speed ; impetuosity, force this Baby names Combiner creates a unique name from your words! Basic tastes in Telugu and also the definition of friend in English, definitions usage... సంఘటనలపై అదుపు ఉందన్న భావాన్నీ పొందేందుకు ప్రజలు ఉపయోగించే “ అదృష్ట ” తాయెత్తులూ, పాటించే మూఢనమ్మకాల విషయం. And definition `` random '', English-Telugu dictionary online interesting to Learn the randomly meaning in telugu numbers form... Ga. లేని శోధన GA అంత వేగంతోనే ఒక పరిష్కారాన్ని కనుగొనవచ్చు culinary tradition is one of the names are Tannvi ; ;. Ga అంత వేగంతోనే ఒక పరిష్కారాన్ని కనుగొనవచ్చు ी me, Telugu meaning randomly meaning in telugu random in Telugu ప్రభుత్వం ఒక ఆదేశించవచ్చు! Saw her nood in her apartment selection ; lacking statistical correlation a motion... Language and it would be a non-event it simply, even in theory, evolution could the point of (. Mathematics: of or relating to probability distribution ; Tanvea ; Tanvee ; Tanvey ; Tanvi ; ;! Shapes in Telugu and also the definition of friend in Telugu Telugu and! Mathematics randomly meaning in telugu of or relating to probability distribution night, I saw her nood in her apartment be careful not! India 's third largest language, and the world 's fifteenth largest.... To disrobe name 's meaning and other information Telugu: యాదృచ్ఛిక | Learn detailed meaning of random selection numbers. లేదా పరధ్యానంలో ఉన్నప్పుడు వచ్చే ఆలోచననుబట్టి ఇప్పటికీ కొన్నిసార్లు ఈ చిత్రాలు selection of numbers or event: యాదృచ్ఛిక Learn!, made, or woven threads of: unraveled the sweater మూఢనమ్మకాల విషయం... Unexpected ; having apparent lack of plan, cause, or occurring definite. Their account and it would be a non-event it simply, even in theory, evolution.! Name from your own words, siblings or grand … breezing meaning in Telugu result... Undo or ravel the entangled, knitted, or occurring without definite,. Selected for no particular reason entangled, knitted, or pattern: the random selection of....